Σχεδιασμός

[Μελέτες Δημοσίων έργων]

Διαχείριση

[Προγραμματισμός, Διαχείριση και Επίβλεψη
Μεγάλων Τεχνικών Έργων]

Υπηρεσίες Συμβούλου

[Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συμβούλου και
Μηχανικού σε Θέματα Διαχείρισης Έργων]

previous arrow
next arrow
Slider

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας Γραφείο Μάλιου Α.Ε. είναι η εκπόνηση, η επίβλεψη και η διαχείριση ερευνών και μελετών που αφορούν τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλών, η διατύπωση ανεξαρτήτων γνωμών εμπειρογνώμονα, η διενέργεια ερευνών και η διατύπωση πορισμάτων για θέματα που έχουν σχέση με τα παραπάνω.

Η πολυετής εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, καθώς και η συνεργασία με συναφείς εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε βασικούς τομείς της κατασκευής και της επίβλεψης, έχει εξασφαλίσει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη όσον αναφορά την αρτιότητα και ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται :

Μελέτες Σηράγγων

Μελέτες Γεφυρών

Γεωτεχνικές Μελέτες

Γεωλογικές Μελέτες

Γεωτεχνικές έρευνες   Πεδίου – Εργαστηρίου

Γεωτεχνική Παρακολούθηση

Τεχνικές Μελέτες λοιπών έργων οδοποιίας

Υπηρεσίες Συμβούλου

 

Μελέτες
σιδηροδρομικών έργων

Στατικές Μελέτες
κτιρίων και ειδικών έργων

Προγραμματισμός, διαχείριση και επίβλεψη μεγάλων τεχνικών έργων

Μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τα τελευταία 30 έτη έχει αναπτυχθεί έντονη μελετητική δραστηριότητα στην κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων. Στα περισσότερα έργα υπήρχε ενεργός συμμετοχή τόσο στο στάδιο της υποβολής της προσφοράς, όσο και στο στάδιο της εκπόνησης των Οριστικών Μελετών και της Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου. Η εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά ερευνών, μελετών, παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε μεγάλα έργα, με κορωνίδα τα έργα σηράγγων έχοντας στο ιστορικό τής τις μελέτες των δύο μεγαλύτερων σιδηροδρομικών σηράγγων στην Ελλάδα, με την πρώτη μάλιστα να αποτελεί και τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στα Βαλκάνια.

ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΟΘΡΥΟΣ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ