ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μεγάλη Σιδηροδρομική Γέφυρα Δομοκού (ΣΓ26) : Σχεδιασμός έναντι Σεισμικής Διάρρηξης / Major Domokos (ΣΓ26) Rail Bridge : Design against Seismic Faulting

Ιωάννης Αναστασόπουλος, Γιώργος Γκαζέτας, Ιωάννης Μάλιος 

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5–7 Νοεμβρίου, 2008

Prestudy of Orthrys Big Railway Tunnel (ΣΣ6), Greece – Methodology for the selection of construction scheme.

O. Fillipas, G. Bertakis, P. Stylianos, Y. Malios

Underground construction, Conference and Exhibition , Olympia, London, UK, October 2005

Dodoni Tunnel in Karstic Limestone – Experience and Solutions

Y. Malios, G. Bertakis, I. Kasivelis

Felsbau – Rock and Soil Engineering, 3/2004 

Athens Metro – Western Extension of Line 2 from Sepolia to Thivon Staion; NATM and OFS Tunnelling

P. Stylianos, O. Fillipas, G. Bertakis, Y. Malios

Underground construction, International Conference and Exhibition , London Docklands, UK, September 2003

Preliminary report on design and construction of Kallidromo twin railway tunnel

P. Stylianos, L. Pyrgiotis, Y. Malios

Underground construction, International Exhibition and Symposium , London Docklands, UK, September 2001

Design and construction of Platamonas double – track railway tunnel

Y. Malios , E. Giannoulas

Tunnel Construction & Piling, International  Symposium and Exhibition, Olympia, London, UK, September 1999

Geomechanical measurements of Timfristos Road Tunnel

G. Aggistalis, Y. Malios 

Συνέδρειο Tunneling, Ιnstitution of Mining and Metallurgy, 1997

Correlating uniaxial compressive strength with Schmidt hardness, point load index, Young’s modulus and mineralogy of gabbros and basalts (Northern Greece)

G. Aggistalis, A. Alivizatos, D. Stamoulis, G. Stournaras

Bulletin of the International Association of  Engineering Geology, October 1996

Design and construction of Metsovon Road Tunnel, Greece

Yannis Malios 

Συνέδρειο Tunneling, Ιnstitution of Mining and Metallurgy, 1994

Design and construction of the Pilot Tunnel for the Athens Metro 

Yannis P. Malios, Hans Konrad Gelzer

Felsbau – Rock and Soil Engineering, 4/1993 

Η κριτική του ρόλου των εμπειρικών συστημάτων κατάταξης της βραχόμαζας στο σχεδιασμό υπογείων έργων. Η συμβολή των αναλυτικών μεθόδων στον εν λόγω σχεδιασμό. 

Ιωάννης Μάλιος

Παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)